Publicaties

Inleiding

In de gezondheidszorg neemt het gebruik van digitale middelen toe. De verwachting is dat door medische gegevens in elektronische patiëntendossiers (EPD’s) te registreren zorgverleners:

EPD’s maken het ook mogelijk om uw gegevens online in te zien. Daarnaast kunt u zelf een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) bijhouden. Over al deze digitale mogelijkheden gaat de Argumentenwijzer elektronische patiëntendossiers.

Waarom een argumentenwijzer? Huisartsen, apothekers, medisch specialisten en andere zorgverleners moeten u in veel gevallen expliciet om toestemming vragen voordat zij uw medische gegevens met andere zorgverleners mogen delen. Ook beslist u zelf of u uw gegevens online wilt inzien en of u een PGD wilt bijhouden. Daarom hebben we de belangrijkste voor- en nadelen voor u op een rijtje gezet.

De Argumentenwijzer helpt u bij keuzen over:

Een vernieuwde Argumentenwijzer EPD’s

Dit is de tweede - vernieuwde - versie van de Argumentenwijzer over EPD’s. Sinds de publicatie van de Argumentenwijzer begin 2011 is er veel veranderd. De (landelijke) Zorginfrastructuur, toen vaak aangeduid met de term het ‘landelijk EPD’, heeft een andere opzet gekregen. Steeds meer zorginstellingen geven hun patiënten online inzage in hun medische gegevens. Bovendien zijn er nieuwe websites waarop u zelf een PGD kunt bijhouden. Daarom publiceert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) een geactualiseerde Argumentenwijzer over deze verschillende digitale mogelijkheden. Deze Argumentenwijzer verschijnt alleen digitaal in de vorm van een aantal webpagina’s, die u ook gemakkelijk op tablet en smartphone kunt raadplegen.

Het CEG hoopt dat deze Argumentenwijzer een goede ondersteuning biedt bij keuzen op het gebied van elektronische gegevensverzameling en uitwisseling. Heeft u vragen of suggesties voor verbetering, laat het ons weten via info@ceg.nl!