Agenda

Toekomstverkenning over Ethiek en Journalistiek

Datum: 8 november 2019, 13.00 - 18.00 uur
Plaats: Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht
Organisatie: De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN)

Wat betekenen onafhankelijkheid, objectiviteit, onpartijdigheid en kwaliteit van nieuwsvoorziening en nieuwsduiding in het nieuwslandschap van nu en de ‘aandachtssamenleving’ waarin we leven? Hoe kunnen we die waarden professioneel, institutioneel en juridisch ‘borgen’? Welke rol kan de ethiek daarbij spelen?
 
Trouw- journaliste en filosofe Leonie Breebaart, ethicus Marcel Becker uit Nijmegen en mediawetenschapper Marcel Broersma uit Groningen zullen de lezingen verzorgen. Journalist-filosoof Sjoerd de Jong van NRC Handelsblad reageert op hun opvattingen en geeft als ombudsman van NRC zijn eigen visie. De bijeenkomst is bedoeld voor filosofen, ethici, wetenschappers, journalisten en geinteresseerde burgers. Aanmelden kan via vorstenb@planet.nl  o.v.v. naam en functie, vóór 16 oktober. Deelname is gratis. Kijk hier voor meer informatie en het programma.
 

NVBe Jaarlijkse onderwijsmiddag over wetenschappelijke integriteit

Datum: 12 november 2019, 13.30 - 17.00 uur
Plaats: in het centrum van Utrecht
Organisatie: de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe)

Dit jaar is het thema van de onderwijsmiddag: onderwijs over wetenschappelijke integriteit. Vier inspirerende sprekers zullen op een interactieve manier laten zien hoe zij hun onderwijs over wetenschappelijke integriteit vorm geven en ook vertellen waarom ze dat op die manier doen Dr. Luca Consoli van de Radboud Universiteit Nijmegen, Dr. Mariëtte van den Hoven van de Universiteit Utrecht, Dr. Margreet Stolper van VUmc en Dr. Els Maeckelberge van het UMCG. 

Wilt u meer weten? Kijk op de website van de NVBe.

Startcongres Week van reflectie - Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie

Datum: maandag 25 november 2019
Tijd: 09.30 - 16.15 uur
Plaats: Humanitas DMH, Nieuwegein
Organisatie: Week van reflectie

Het congres ‘Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie’ is de officiële start van de twaalfde Week van reflectie. Een afwisselend programma met boeiende presentaties van topsprekers uit de praktijk van de zorg, onderwijs en wetenschap. Aan het programma werken mee: prof. dr. Anja Machielse, hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’, Universiteit voor Humanistiek; Illya Soffer, directeur Ieder(in); prof. dr. Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC; Eric Zwennis, voorzitter Raad van Bestuur De Zijlen, en vele anderen. Drs. Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, geeft aan het begin van het congres met een inspirerende presentatie het officiële startsein voor de Week van reflectie 2019.

Lees hier meer over het congres.

7e Els Borst Lezing - De prijs van de vrijheid - Over de positie van sociaal kwetsbare jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden in de samenleving

Datum: 27 november 2019
Tijd: 14.30 - 18.00 uur
Plaats: De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26,  2514 AP Den Haag
Organisatie: Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

De Els Borst Lezing gaat dit jaar over jongeren met een verstandelijke beperking die kampen met sociaal-psychische problemen maar die buiten de reguliere zorg vallen. Spreker is Prof. dr. Carlo Leget. Daarnaast spreken onder meer prof. dr. Xavier Moonen en dr. Igor van Laere MD PhD. Ook zal er ruimte zijn voor discussie. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 27 november van 15.00 tot 17.00 uur. Aansluitend is er een borrel.

Lees meer over de 7e Els Borst Lezing

27ste editie Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector

Datum: 14 januari 2020, 18 dinsdagen van 13.30 tot 20.30 uur, verdeeld over 3 modulen
Plaats: Kasteel Heyendael, Geert Grooteplein 9 te Nijmegen
Organisatie: Ethiek in de Zorgsector

De opleiding Ethiek in de zorgsector is ontwikkeld voor hoger opgeleide managers en professionals in de zorgsector die zich willen verdiepen en bekwamen in de omgang met de ethische aspecten van hun werk.

Lees meer over de Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector

14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law

Datum: 11-14 Mei 2020
Plaats: Porto, Portugal
Organisatie: UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)

The Conference is designed to offer a PLATFORM for the exchange of information and knowledge and to hold discussions, lectures, workshops and an exhibition of program and databases.
 
Main Aspects

•         Bioethics, Medical Ethics, Health Law
•         Ethics Committees
•         Biomedical Research and Experimentation
•         Forensic Medicine, Law and Ethics
•         Bioethics Education
 
For additional information please look here.