Legatum Stolpianum - Oproep voor nominaties

Legatum Stolpianum is een wetenschappelijke prijs sinds 1753. In 2019 wordt opnieuw de vijfjaarlijkse prijs van het Legatum Stolpianum uitgereikt ter bekroning van een proefschrift of een andere wetenschappelijke verhandeling met een prominente ethisch-wijsgerige component.

Die kan bijvoorbeeld liggen op het gebied van de Geesteswetenschappen (daaronder begrepen de Wijsbegeerte, Godsdienstwetenschappen en de Theologie), Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen of Geneeskunde.

De prijs van het Legatum Stolpianum bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 2000,- en wordt voor elke periode van vijf jaar toegekend. Mogelijke winnaars zijn 'early career' wetenschappers die in Nederland werkzaam zijn. De eerstvolgende prijs wordt toegekend voor werk dat als dissertatie is verdedigd of in druk is verschenen in de periode van 1 januari 2014 – 31 december 2018. Het is de bedoeling dat de prijs wordt uitgereikt op maandag 3 juni 2019 in de Senaatskamer in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

Het curatorium voor de prijs nodigt u uit om uiterlijk 1 maart 2019 studies te nomineren die naar uw mening in aanmerking komen voor deze prijs.