Persbericht: Geactualiseerde argumentenwijzer keuzehulp bij omgaan met digitale gegevens van patiënten

In 2011 publiceerde het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) de Argumentenwijzer EPD’s, waarin de voor- en nadelen van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op rij waren gezet. Sindsdien is er veel veranderd op het gebied van elektronische patiëntendossiers. De Zorginfrastructuur, toen aangeduid met de term het ‘landelijk EPD’, heeft een andere opzet gekregen. Steeds meer zorginstellingen geven hun patiënten online inzage in hun medische gegevens. Bovendien zijn er nieuwe mogelijkheden voor patiënten om zelf een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) bij te houden.

De Argumentenwijzer voor Elektronische Patiëntendossiers biedt een overzicht van voor- en nadelen bij de verschillende vormen van digitale gegevensverzameling en –uitwisseling en helpt burgers om zelf een afweging te maken. Vandaag publiceert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg deze geactualiseerde Argumentenwijzer. De Argumentenwijzer verschijnt alleen digitaal, in de vorm van een aantal webpagina’s, die u ook gemakkelijk op tablet en smartphone kunt raadplegen.

Huisartsen, apothekers, medisch specialisten en andere zorgverleners moeten patiënten in veel gevallen expliciet om toestemming vragen voordat zij medische gegevens van patiënten met andere zorgverleners mogen delen. Het is daarom belangrijk dat patiënten zich buigen over belangrijke vragen zoals “wie mag mijn medische dossier inzien?” Het elektronisch ontsluiten van patiëntengegevens is nog in ontwikkeling maar er komen steeds meer mogelijkheden om op het patiënt- of zorgportaal van de huisarts, ziekenhuis of apotheker in te loggen en het medisch dossier in te zien. Zelf een PGD bijhouden wordt ook steeds gemakkelijker. Het zelf (vrijwillig) bijhouden van een PGD is een aanvulling op het officiële medische dossier dat een zorgverlener al dan niet digitaal bijhoudt.

De Argumentenwijzer biedt een overzicht van voor- en nadelen bij de verschillende vormen van digitale gegevensverzameling en –uitwisseling en helpt burgers om zelf een afweging te maken. Het CEG hoopt dat deze Argumentenwijzer een goede ondersteuning biedt bij keuzen op het gebied van elektronische gegevensverzameling en uitwisseling.