Persbericht: Pauline Meurs nieuwe voorzitter RVZ

Pauline Meurs wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Zij volgt op 1 september 2014 Rien Meijerink op, die ruim acht jaar voorzitter is geweest. Het kabinet heeft vandaag ingestemd met de voordracht tot haar benoeming. Meurs is tevens beoogd voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), waarin de RVZ en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) samen opgaan.

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

In het voorzitterschap van de Raad komt haar uitgebreide ervaring met vraagstukken op het gebied van samenleving en zorg op een logische manier samen. Meurs: “ik functioneer het beste op de knooppunten van wetenschap, beleid en praktijk; ik vind het een uitdaging om die terreinen bij elkaar te brengen. De samenvoeging van beide raden juich ik toe; daarmee kunnen we de institutionele verkokering doorbreken. Door de verbreding van het werkterrein is het beter mogelijk ons te buigen over vraagstukken in de samenleving en de consequenties voor beleid en praktijk.”

Het spreekt Meurs aan dat zij als voorzitter van de Raad het burgerperspectief voorop kan stellen en niet gebonden is aan een specifiek deelbelang. Als belangrijke thema’s voor de komende jaren ziet zij de toenemende personalisering op alle fronten; de grote decentralisatie-operaties in zorg en welzijn; de dominantie van het masculiene denken in onze samenleving. Over de werkwijze van de Raad is ze duidelijk: “minder rapporten, meer debat en beter benutten van kennis en ervaring van andere (kennis)instituten”.

Werkervaring

Zij is sinds januari 2007 hoogleraar Bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse organisatie voor gezond-heidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw. Zij was eerder lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en is ook lid geweest van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Meurs is opgeleid als socioloog en organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijks Universiteit Leiden. Zij heeft verschillende onderzoeksfuncties vervuld en is werkzaam geweest als zelfstandig organisatieadviseur.