Persbericht: Goede afspraken nodig over bevorderen gezonde leefstijl van werknemers

Meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken. Het zijn voorbeelden van ‘adviezen’ van werkgevers om hun werknemers gezonder te laten leven. Deze pogingen tot beïnvloeding kunnen echter op gespannen voet staan met de vrijheid van werknemers. Hoe ver kunnen, mogen of moeten werkgevers gaan in het bevorderen van een gezonde leefstijl van werknemers? Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) pleit voor goede, duidelijke afspraken tussen werkgevers en werknemers over leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer.

Het CEG brengt een signalement uit over dit onderwerp: ‘Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer’. Op 4 oktober overhandigt Pauline Meurs namens het CEG het eerste exemplaar van het signalement aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER).

Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook bevorderen uitgebreid een gezonde leefstijl van hun werknemers. Ook in Nederland doen werkgevers dat op verschillende manieren. Het gaat om zaken als het aanbieden van een fiets of fitnessabonnement, anti-rook cursus, gezonde bedrijfskantine en ‘mindfulness’ training.

De gedachte achter leefstijlbeïnvloeding is vaak dat een gezonde leefstijl van werknemers verzuim en ongevallen terugdringt en hun productiviteit en duurzame inzetbaarheid bevordert en dat een ongezonde leefstijl het tegenovergestelde effect heeft. Het staat echter niet vast welke leefstijl leidt tot duurzame inzetbaarheid en met welk leefstijlbeleid dit kan worden gerealiseerd. Als werkgevers een gezonde leefstijl van werknemers willen bevorderen, dienen zij hier verantwoording over af te leggen.

Het CEG wil met zijn signalement de discussie over leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer stimuleren tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten hun leefstijlbeleid daarbij altijd publiekelijk kunnen en durven verdedigen. En werknemers moeten over dat beleid hun kritiek en onvrede kwijt kunnen via kanalen als de ondernemingsraad.

Noot aan de redactie

Dit signalement is een uitgave van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, waarin de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) samenwerken. Een exemplaar van het signalement kunt u downloaden of bestellen via de website.

U kunt ook een exemplaar van het signalement opvragen door contact op te nemen met Louise Romein, projectondersteuner CEG: l.romein@rvens.nl tel: +31(0)6 1179 7051.

Voor nadere inlichtingen over dit signalement kunt u contact opnemen met Jan Stalman, woordvoerder RVS en CEG: jh.stalman@rvens.nl tel: +31(0)6 5310 9839 of met Eert Schoten, woordvoerder Gezondheidsraad en CEG: ej.schoten@gr.nl of +31(0)6 4623 6998