Verslag dialoogbijeenkomsten ‘Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders’

In het signalement ‘Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders’ constateerde het CEG dat het van belang is om het gesprek over integriteit in zorgorganisaties op genuanceerde en onbevooroordeelde wijze te voeren. Het CEG kondigde aan dat zij dialoogbijeenkomsten met zorgbestuurders zou gaan organiseren om dit gesprek te faciliteren. Deze brief bevat het verslag van die bijeenkomsten.

Hoofdvraag

Welke thema’s komen naar voren tijdens een genuanceerd en onbevooroordeeld gesprek tussen zorgbestuurders over integriteit in zorgorganisaties?

Ethische discussie

De brief beschrijft geen ethische discussie, maar wel drie thema’s omtrent integriteit die geïdentificeerd werden tijdens de dialoogbijeenkomsten: ‘botsende belangen’, ‘omgaan met fouten’, ‘integriteit gelijkstellen aan het volgen van de regels’.

Doelgroep

Zorgbestuurders, beleidsmakers, politici, professionals, burgers

Aanbeveling

Het voeren van het gesprek over integriteit, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie, kan een waardevol hulpmiddel zijn. Niet alleen om de bestuurder te ondersteunen, maar juist ook om hem of haar tegen te spreken en uit de comfortzone te halen. Het CEG pleit ervoor dat dit gesprek ook gevoerd wordt met een combinatie van stakeholders, zoals vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, de IGZ, de journalistiek, cliëntenraden, ondernemingsraden, toezichthouders en zorgbestuurders.

Auteur

Have, M. ten