Geactualiseerde Argumentenwijzer Elektronische Patiëntendossiers

Via deze argumentenwijzer geeft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) een overzicht van de belangrijkste argumenten voor en tegen het elektronisch opslaan en uitwisselen van medische gegevens.