Omgaan met onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg

In dit signalement brengt het CEG de knelpunten die worden ervaren in de omgang met onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg in kaart. Het signalement identificeert hiervoor 3 denkwijzen.  Bewustzijn van deze 3 denkwijzen, ook wel morele logica’s genoemd, kan kwaliteitsstaf, beleidsmedewerkers, management en bestuur helpen om zichtbaar te maken waar lacunes zitten en aan welke behoeften van zorgontvangers en zorgverleners mogelijk niet tegemoet wordt gekomen.

Normhandhaving, leren, herstel
Beeld: ©Studio Duel