Code rood. Verkenning van morele uitgangspunten bij langdurige schaarste in de zorg

In dit signalement verkent het CEG morele uitgangspunten voor de verdeling van zorg in tijden van langdurige druk op schaarse middelen en personeel door een gezondheidscrisis, zoals een pandemie.

Ethische denkrichtingen en concrete strategieën

Als planbare zorg wordt uitgesteld om ruimte vrij te maken voor acute zorg, spreken we van code rood. Wanneer code rood lang aanhoudt, kan de groeiende hoeveelheid uitgestelde planbare zorg niet meer worden ingehaald. Beleid dat alleen gericht is op het afwenden van direct levensgevaar, en dus absolute prioriteit geeft aan acute zorg, schiet dan tekort. Dit signalement draagt ethische denkrichtingen en concrete strategieën aan, om een eerlijke verdeling van schaarse zorg in geval van langdurig code rood mogelijk te maken.