De ethiek van e-health - overkoepelende boodschap

In het drieluik ‘De ethiek van e-health’ zijn aspecten rond drie vormen van e-health in kaart gebracht: het gebruik van gezondheidsapps en wearables, de inzet van robots in de langdurige zorg en het gebruik van sensoren in de thuissituatie. In drie afzonderlijke signalementen zijn bouwstenen voor een visie op de ethiek van e-health beschreven. In de overkoepelende boodschap zijn de belangrijkste conclusies en lessen uit de drie signalementen te vinden. Aan de hand van centrale thema’s volgt een ethische visie op de verdere ontwikkeling van e-health. De signalementen laten zien op welke manier besluitvormers kunnen nadenken over ethisch verantwoorde inzet van e-health.

E-health is volop in ontwikkeling. Praktijkervaringen van gebruikers en belangrijke zorgwaarden moeten hierbij leidend zijn. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) pleit daarom voor een zorgvuldige ontwikkeling en het betrekken van gebruikers. Investeren in onderzoek naar praktijkervaringen en langetermijneffecten is hierbij net zo belangrijk als het ontwikkelen van nieuwe technologie.

In het drieluik De ethiek van e-health gaat het CEG in op de ethiek van drie vormen van e-health: Gezondheidsapps en wearables, Robotisering in de langdurige zorg en Sensoren in de thuissituatie.

Contactpersoon

Mevr. R.E. (Rachèl) van Hellemondt