Robotisering in de langdurige zorg - De ethiek van e-health deel 2

Beleidsmakers hebben hoge verwachtingen van de inzet van robots in de zorg. Robots zouden het werk van zorgverleners kunnen verlichten en het probleem van het dreigende tekort aan zorgpersoneel kunnen ondervangen. Omdat de techniek nog beperkt is, maken robots deze verwachtingen in de praktijk echter nog niet waar. Ook beschikken zorgverleners niet altijd over voldoende tijd of vaardigheden om alle mogelijkheden van de zorgrobots volledig te benutten.

Kwaliteit van zorg

Op den duur kunnen robots worden ingezet om medicijnen rond te brengen, cliënten eten te geven en hen te wassen. Maar goede zorg gaat verder dan het uitvoeren van zorgtaken. Het gaat over betekenisvol contact, het beschermen van waardigheid en het ondersteunen van de autonomie van cliënten. Deze waarden zouden het uitgangspunt moeten zijn bij de verdere ontwikkeling van robots in de langdurige zorg.

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) pleit ervoor om de inzet en ontwikkeling van robots te beschouwen als een doorlopend experiment. Praktijkervaringen van gebruikers moeten leidend zijn bij het verder ontwikkelen van robots in de zorg. 

In twee andere signalementen gaat het CEG in op de ethiek van twee andere vormen van e-health: ‘Gezondheidsapps en wearables’ en ‘Sensoren in de thuissituatie’.

Contactpersoon

Mevr. R.E. (Rachèl) van Hellemondt