Sensoren in de thuissituatie - De ethiek van e-health deel 3

De inzet van sensoren biedt mogelijkheden voor mensen om (langer) zelfstandig thuis te blijven wonen en mantelzorgers te ontlasten. Sensortechnologie kan van toegevoegde waarde zijn voor mensen met een ziekte of beperking, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen. Momenteel wordt deze technologie voornamelijk ingezet bij ouderen met beginnende dementie.

Tegelijk roept het gebruik van sensoren ethische vragen op over autonomie, veiligheid en databeheer, gelijke toegang tot en rechtvaardige verdeling van zorg en over de manier waarop technologie de zorgrelatie verandert. Daarnaast wordt de zorg door het gebruik van sensortechnologie in toenemende mate datagedreven. Dit leidt tot vragen over hoe de data zijn beschermd, wie toegang tot de data heeft en met wie die gegevens worden gedeeld.

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) pleit voor investeringen in onderzoek naar praktijkervaringen van gebruikers van sensortechnologie op de langere termijn. De resultaten van dit onderzoek moeten het uitgangspunt vormen bij de verder ontwikkeling van de sensortechnologie en uitbreiding van de inzet van sensoren.

In twee andere signalementen gaat het CEG in op de ethiek van twee andere vormen van e-health: ‘Gezondheidsapps en wearables’ en ‘Robotisering in de langdurige zorg’.

Contactpersoon

Mevr. R.E. (Rachèl) van Hellemondt