Sensoren in de thuissituatie - De ethiek van e-health deel 3

Dit signalement gaat over sensoren die bedoeld zijn om mensen met een beperking, chronisch psychische problemen of psychosociale problemen langer thuis te laten wonen. Het gebruik van sensortechnologie thuis roept allerlei ethische vragen op. Wat doet de inzet van sensoren met de autonomie van personen, hoe zit het met keuzevrijheid en informed consent? Zijn de sensoren veilig en betrouwbaar? Hoe beïnvloedt de technologie de zorg en de relatie tussen de zorgontvanger en de zorgverlener? Hoe is de privacy van de mensen thuis, mantelzorgers, zorgverleners en andere betrokkenen geregeld? Welke impact hebben de sensoren op de rechtvaardige verdeling van zorg en solidariteit?

De ethiek van e-health: drieluik

Minister Bruins voor Medische zorg en Sport heeft het CEG in februari 2019 om hulp gevraagd bij het opstellen van een visie op de ethiek van e -health. Naar aanleiding van deze vraag brachen wij het drieluik 'De ethiek van e-health' uit: 

Wij sloten af met een samenvattende overkoepelende boodschap. Met het in kaart brengen van de ethische vraagstukken rond 3 vormen van e-health beoogt het CEG een bijdrage te leveren aan de reflectie op e-health in het algemeen en de Nationale Agenda Medische Technologie 2020 -2024 in het bijzonder.