Persbericht: 10 jaar aandacht voor ethische vraagstukken in de zorg

Vandaag vindt het jubileumsymposium plaats ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid in Pulchri Studio in Den Haag. Centraal staat de vraag wat de belangrijkste ethische en maatschappelijke vragen van de nabije toekomst zijn. Dit doen we in aanwezigheid van de huidige minister, Edith Schippers en de toenmalige minister van VWS, Els Borst. Daarnaast spreekt Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek van het ErasmusMC, de eerste Els Borst Lezing uit. De gespreksleiding is in handen van Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad en Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Zorg, is in 2003 op verzoek van de toenmalige minister van VWS, Els Borst, opgericht. Het CEG kreeg de opdracht mee om ethische en beleidsrelevante vraagstukken die worden opgeroepen door de snelle vooruitgang van de medische wetenschap en technologie ‘fundamenteel te bestuderen’ (Troonrede 2001). Sindsdien brengt het CEG actuele ethische dilemma’s in kaart, op het brede terrein van gezondheid en zorg. Beleidsmakers, burgers en beroepsbeoefenaren lopen soms tegen lastige ethische kwesties aan. Het CEG helpt hen door deze kwesties te ontrafelen en zo een handreiking te bieden bij besluitvorming van belangrijke, soms onomkeerbare keuzes. Ook het maatschappelijk debat schuwt het CEG niet. Zo zwengelde het CEG het debat aan of je orgaandonatie financieel zou mogen belonen.

In de loop der jaren heeft het CEG een grote verscheidenheid aan ethische vraagstukken gesignaleerd en geagendeerd. In tien jaar tijd bracht het 50 publicaties uit. Ook in de nabije toekomst zal dat nodig zijn. De vooruitgang van nieuwe medische en technologische mogelijkheden, zoals de snelle opkomst van de genetica en nieuwe vormen van zorg en preventie maken dat we onze gezondheid in de komende jaren beter dan ooit in stand houden, verbeteren of zelfs kunnen voorspellen. Dat leidt tot veranderende posities tussen zorgverlener en patiënt en nieuwe verhoudingen en verantwoordelijkheden in de spreekkamer. Het stelt ook de politiek voor keuzen over grenzen aan de zorg: niet alles wat kan, is mogelijk of wenselijk. Geïnspireerd door onder meer de Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid (CEG 2012), waarin het CEG al een heel aantal van dit soort kwesties inventariseerde, zal het CEG op 10 oktober een volgende stap zetten door de belangrijkste ethische vraagstukken voor de komende jaren te agenderen. Dick Willems, hoogleraar medische ethiek van het AMC en als lid van de RVZ en de Gezondheidsraad nauw betrokken bij het CEG, leidt de ethische vraagstukken voor de toekomst in, waarna een panel van Tweede Kamerleden, journalisten, ethici en vertegenwoordigers uit de praktijk een bijdrage aan de discussie levert. Ook Els Borst en Inez de Beaufort zullen in het dubbel interview de belangrijkste toekomstige ethische vraagstukken adresseren.