Els Borst Lezing 2022 - Een vernieuwde verhouding tussen gezondheid van mens, dier en milieu na de coronapandemie

De 9e Els Borst Lezing gaat over de verbondenheid tussen de gezondheid van mens, dier en milieu volgens de One Health benadering. Dr. Bernice Bovenkerk, universitair hoofddocent dier- en milieu-ethiek bij de Filosofie Groep van Wageningen Universiteit, presenteert haar visie.

One Health benadering

Wereldwijd leven mensen en dieren vaak dicht op elkaar. De One Health benadering vertrekt vanuit de wederkerige relaties tussen de gezondheid van mens, dier en milieu. Zo liet de coronapandemie ons zien dat dieren ziektes kunnen overbrengen aan mensen, maar ook dat dieren ziek kunnen worden als gevolg van menselijk ingrijpen. Hoe te handelen bij conflicten tussen de gezondheid van mens, dier en milieu? Mogen we dieren preventief slachten om de volksgezondheid te beschermen? Hoe veel gezondheidsrisico zijn we bereid te lopen om voldoende en betaalbaar voedsel te kunnen produceren?

Uitgesteld

Vanwege de situatie rondom corona hebben we moeten besluiten de 9e Els Borst Lezing uit te stellen. Deze stond gepland voor 22 november 2021 en is verplaatst naar 13 april 2022.

Terugkijken

Binnenkort is de Els Borst Lezing van Bernice Bovenkerk op deze pagina terug te kijken.