Ethiek in tijden van Corona

Met de komst van het coronavirus werden we in 2020 met nieuwe vraagstukken geconfronteerd. Aan het eind van 2020 keken we hierop terug. Welke waardenafwegingen hebben zorgverleners, bestuurders en patiënten gemaakt? Deze essaybundel ‘Ethiek in tijden van Corona’ bevat ethische reflecties op de coronacrisis. De essays zijn geschreven door gastauteurs.

Voorbereiding

Eind juni 2020 heeft het CEG een oproep gedaan voor het indienen van een abstract  voor deze bundel. Uit de ingezonden abstracts zijn er 13 uitgekozen om uit te schrijven tot een essay. De abstracts en essays zijn beoordeeld door leden van de CEG-commissie, externe reviewers en de CEG-staf. Bij de beoordeling is onder andere gekeken naar de leesbaarheid en de toegankelijkheid van het essay, de relevantie van het onderwerp voor (toekomstig) (overheids)beleid, of het essay een ethisch vraagstuk adresseert in relatie tot de (gezondheids)zorg of  volksgezondheid en of het origineel en vernieuwend is. Alle essays zijn geredigeerd door 2 externe redacteuren.

Vormgeving

De beelden in deze bundel werden gemaakt door Nelleke Broeze en Justine Corrijn:
masterstudenten Non Linear Narrative aan de KABK Den Haag. Ze lieten zich inspireren
door journalistieke beelden met betrekking tot COVID-19 en combineerden deze met de
kleuren van de huisstijl van het CEG. We leven momenteel in veranderende tijden waarvan we de uitkomst nog niet kennen: vandaar de abstracte en mysterieuze collages.

Essaybundel: Ethiek in tijden van corona