Behoorlijk pluralisme

Een veelheid aan stemmen was te horen tijdens de coronacrisis. Die bereikten ook de Nationale ombudsman, bij wie burgers kunnen klagen over de overheid. Wat leren we van die klachten voor een volgende (gezondheids)crisis? Kijkend door de bril van ‘behoorlijkheid’ – de toetssteen van de ombudsman – ziet de ombudsman als de drie belangrijkste leerpunten: luister goed naar je burgers, weeg de verschillende perspectieven daadwerkelijk mee in beleid en beslissingen, en wacht niet te lang met het goede gesprek met burgers, want anders is de kans op escalatie groot.

Auteurs van dit essay

M. Ruitenburg
I. van Keulen
R. van Zuthpen