Morele problemen in de verpleging en verzorging - Tijdschrift voor Verpleegkundigen

In maart 1995 verscheen het onderzoeksrapport Morele Problemen in de Verpleging en Verzorging. Hierin werd verslag gedaan van een onderzoek onder 1577 verpleegkundigen en verzorgenden uit verschillende sectoren van de gezondheidszorg, werkzaam in 91 instellingen. In het onderzoek zijn de ervaringen, opvattingen en wijze van omgaan van verpleegkundigen en verzorgenden met morele problemen in het dagelijks werk in kaart gebracht. TvZ legt enkele van de uitkomsten van dit 15 jaar oude onderzoek naast de resultaten van het recente CEG-onderzoek Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden en het daaruit voortvloeiende NIVEL-onderzoek Morele dilemma’s in het dagelijks werk van verpleegkundigen en verzorgenden.