Happen naar lucht

Voor burgers die hechten aan politiek debat, verschillen van inzicht en politieke keuzes was de coronaperiode een benauwende tijd, waarin ze werden bestuurd op basis van virologische en epidemiologische inzichten die als vanzelf uitmondden in beperkende maatregelen. Margo Trappenburg betoogt dat het wegmoffelen van politieke keuzes kan leiden tot vervreemding en wantrouwen.

Auteurs van dit essay

prof. dr. M. Trappenburg