De vertwijfeling van de mantelmeeuw

Een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg, ziet de overheid als één van de oplossingen om de toenemende zorgkosten te beteugelen en voor het voorzienbare tekort aan zorgverleners. Over de ethische vragen daarbij gaat deze verkenning, die de basis vormt voor het signalement over mantelzorg uit 2004.

Hoofdvraag

Wat zijn ethische dilemma's en meningen rond mantelzorg in Nederland? (afgeleid)

Ethische discussie

Hoe belangrijk is mantelzorg? Op welke problemen geeft mantelzorg een antwoord? Gaat het inderdaad om belangenloosheid, altruïsme en vrijwilligheid, of is er eerder sprake van morele druk of zelfs morele verplichting om mantelzorg te bieden? Hoe ver gaat die verplichting? Wat wil de hulpvragende: een bekende of een professional? Moet de maatschappij mantelzorg vergoeden?