Met de camera aan het ziekbed: morele overwegingen bij gezondheidszorg op televisie

In dit signalement worden de morele dilemma’s besproken van meewerken aan tv-programma’s over ziekte en gezondheid.

Aanleiding

Televisieprogramma's over gezondheid en ziekte zijn populair, variërend van nieuws en themaprogramma's tot reality-series. Zorginstellingen, zorgverleners en patiënten werken hier vaak gewillig aan mee, maar het is de vraag of deze belangstelling altijd ethisch te verantwoorden is.

Hoofdvraag

In hoeverre laten gezondheidszorg en televisie zich combineren zonder dat belangrijke waarden verloren gaan?

Ethische discussie

Overwegingen om een ethisch verantwoorde keuze te maken over deelname aan een tv-programma: Helpt het programma om het publiek adequaat te informeren? Berokkent deelname geen schade aan de patiënt en de zorgverlener? Wegen de voordelen van zichtbaarheid op tegen de nadelen? Echter, zelfs als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het nog de vraag of zorgverleners patiënten tegen zichzelf moeten beschermen.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, zorginstellingen en zorgverleners (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

In het onderwijs - zowel in de zorg als bij de media - is aandacht nodig voor de morele dilemma's bij tv-programma's over gezondheidszorg. Instellingen moeten zich duidelijker verantwoorden over deelname. Zorgverleners moeten zich beraden op hun verantwoordelijkheid voor hun patiënten. Patiëntenverenigingen zouden zichtbaar moeten maken hoe zij televisie gebruiken om hun boodschap te verspreiden. Tv-producenten kunnen zich onderscheiden door een ethisch verantwoorde aanpak. En de overheid kan stimuleren dat er meer duidelijkheid komt over beeldrechten.