Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Personen, al dan niet patiënt, kunnen deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Doel en aard van het onderzoek kan heel verschillend zijn. Proefpersonen die hieraan deelnemen zijn door middel van strikte regelgeving beschermd.

Zo moet een onderzoek, voordat het van start gaat, goedgekeurd zijn door een medisch-ethische toetsingscommissie (METC). De METC’s staan onder toezicht van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Ethische kwesties:

  • Onder welke voorwaarden mogen wilsonbekwame personen deelnemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek?
  • Geldt dit ook als voor henzelf geen gezondheidswinst te verwachten valt?
  • Aan welke risico’s mogen proefpersonen blootgesteld worden?
  • Hoe hoog mag een eventuele vergoeding zijn?
  • Kan een patiënt met weinig toekomstperspectief wel vrijwillig informed consent geven, vooral als het een niet-therapeutisch onderzoek betreft?

Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) beoogt bescherming te bieden aan proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

De WMO bevat speciale regels ter bescherming van wilsonbekwamen, zie art. 4-6 BW.

Lees meer over de Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen

Additional protocol to the Convention on Human Rights and biomedicine, concerning biomedical research

Council of Europe, Strasbourg, 25.I.2005
Parties to this Protocol shall protect the dignity and identity of all human beings and guarantee everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms with regard to any research involving interventions on human beings in the field of biomedicine.

Lees meer over Additional protocol to the Convention on Human Rights and biomedicine, concerning biomedical research