Achtergrondstudie - Ethiek in zorgopleidingen en zorginstellingen

Doel van deze achtergrondstudie is de stand van zaken met betrekking tot ethiekonderwijs in de zorgopleidingen en ethiekbeoefening in de zorginstellingen in Nederland in kaart te brengen. Het gaat daarbij om het schetsen van een indicatief beeld voor het CEG-signalement ‘Ethiek in  zorgopleidingen en zorginstellingen’, dat is opgenomen in het Signaleringsrapport 2005 van het CEG (CEG 2005).

Aanleiding

De aanleiding voor deze studie is de indruk dat er inzake ethiek zowel op het niveau van zorginstellingen als van zorgopleidingen tekortkomingen zijn. De studie schetst een indicatief beeld voor het gelijknamige signalement uit 2005.

Hoofdvraag

Wat wordt in Nederland gedaan aan ethiek in de zorgopleidingen en wat wordt gedaan aan ethiek in zorginstellingen? (1) Welk belang hecht men aan ethiek en welke behoeften leven er ten aanzien van ethiek in onderwijs en instelling? (2) Wat voegt ethiek in opleiding en instelling - volgens betrokkenen en volgens gangbare inzichten in de literatuur - toe aan de kwaliteit van zorg (3)

Ethische discussie

Veel zorgverleners hebben te weinig ethische basiskennis en morele vaardigheden. Ook ontbreekt bij zorgverleners vaak het besef dat morele aspecten verbonden zijn aan heel alledaagse vormen van zorg.

Doelgroep

Beleidsmakers, professionals, docenten, bestuurders (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Eisen instellen voor kwalificaties van ethiekdocenten en bevordering onderling contact; toetsing verbeteren; effecten van ethiekonderwijs in kaart brengen; meer vertaalslagen maken naar de zorgpraktijk.