Zoeklichten voor een brede waardenafweging tijdens een gezondheidscrisis

"Zoeklichten voor een brede waardenafweging tijdens een gezondheidscrisis" gaat in op de eerste boodschap om expliciete en brede waardenafwegingen te maken. Het biedt een kader voor beleidsmakers en adviesorganen om zo’n brede waardenafweging in de praktijk te doen.