Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek is uitvoerder van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en heeft als taak een optimale bescherming van proefpersonen te waarborgen.

In geval van wetenschappelijk onderzoek met embryo’s moet de CCMO altijd goedkeuring geven. Op de website van de CCMO vindt u uiteenlopende informatie, bijvoorbeeld over de Embryowet en over de vraag welk onderzoek onder de WMO valt. Ook vindt u er een overzicht van alle erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) in Nederland.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.