Commissie Genetische Modificatie (COGEM) subcommissie ethiek en maatschappelijke aspecten

Categorie: Overige

De COGEM heeft de officiële taak om over Ethische & Maatschappelijk aspecten te signaleren aan de betrokken ministers.

In de praktijk komt dit neer op het kritisch volgen van wetenschappelijke ontwikkelingen. De breed samengestelde subcommissie stelt vervolgens vast welke trends belangrijk zijn om aan de betrokken ministers en het parlement te melden. Deze taak staat formeel los van de adviserende taak die de ander subcommissies van de COGEM hebben ten aanzien van de vergunningverlening van concrete proeven en marktoelatingen met genetische gemodificeerde organismen.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.