Donorregister

Via de website Donorregister kan men registreren of (en welke) organen na overlijden ter beschikking komen voor transplantatie.

De donor kan er expliciet voor kiezen om de beslissing over te laten aan nabestaanden of aan één specifieke persoon. De registratie schept duidelijkheid en zekerheid voor iedereen die bij orgaan- en weefseldonatie betrokken is, zoals potentiële donoren, familie en andere nabestaanden, artsen en verpleegkundigen.
Via de website kan de folder ‘Donor worden of juist niet?’ worden gedownload.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.