Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid.

Ministers vragen de Gezondheidsraad om advies waarmee beleidsbeslissingen onderbouwd kunnen worden. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad een signalerende functie: hij kan ook ongevraagd advies uitbrengen. Uitgangspunt is in beide gevallen het verbeteren van de volksgezondheid, of het advies nu gaat over het rendement van borstkankerscreening, onderzoek naar stamcellen, preventie van obesitas, de kwaliteit van natuur-zwemwater, hinder van nachtelijk kunstlicht voor mens en natuur, of beroepsmatige blootstelling aan dieselrook of chloortrimethylsilaan.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.