Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

De KNMG federatie speelt een belangrijke rol in de discussie over medisch-ethische vraagstukken.

Specifiek voor artsen worden publicaties uitgebracht over ethische en juridische regels en normen. Daarnaast levert de KNMG vanuit dit terrein een bijdrage aan wet- en regelgeving.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.