Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

Als overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers behartigt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie. Onder de taken van de KNMP vallen belangenbehartiging van de leden, de branche en de farmacie en stimulering van theoretische en praktische vakontwikkeling. Maar ook het faciliteren van professionele uitoefening van de farmacie: variërend van wetenschap en onderwijs tot de dagelijkse beroepsuitoefening en bedrijfsvoering.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.