Meldpunt Medicijnen

Het Meldpunt Medicijnen is een website waar medicijngebruikers hun positieve en negatieve ervaringen met medicijnen (anoniem) kunnen delen en ervaringen van anderen kunnen inzien. Het doel: samen werken aan een beter, veilig en verantwoord medicijngebruik. Het Meldpunt Medicijnen bestaat sinds 2004.

Het Meldpunt Medicijnen verzamelt ervaringen met medicijnen. Dit kunnen bijwerkingen zijn, problemen met de verpakking, vergoeding of verkrijgbaarheid, of ervaringen met de voorlichting over het medicijn in bijvoorbeeld de bijsluiter. Het meldpunt is gekoppeld aan een database van (bijna) alle medicijnen die in Nederland verkrijgbaar zijn. Die database wordt elke maand geactualiseerd.

Via het Meldpunt Medicijnen kunnen medicijngebruikers ook makkelijk opzoeken wat de ervaringen van anderen zijn. We werken samen met het Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum. Voor meer informatie over de medicijnen verwijzen we naar de publiekssite www.apotheek.nl van de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers. Het Meldpunt Medicijnen is een initiatief van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en is onafhankelijk en opgericht vanuit een maatschappelijk perspectief, zonder commercieel of beroepsbelang.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.