Nederlands Artsenverbond (NAV)

Het Nederlands Artsenverbond (NAV) is een vereniging van artsen die in hun werk de hippocratische ethiek als uitgangspunt hanteren. Die ethiek is vanouds de basis voor het werken van alle medici in de gehele wereld.

In Nederland echter is de groep artsen, die vanuit deze ethische achtergrond werkt, de laatste jaren geworden tot een minderheid. Het NAV wil de stem van deze minderheid laten horen en eraan werken dat er een volwaardige plaats voor artsen en ook andere werkers in de gezondheidszorg blijft, die de waarde en wa

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.