Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.

In de jeugdzorg werken ongeveer 17.000 beroepskrachten in een sociaal-agogisch beroep. Zoals ambulant hulpverleners, casemanagers, jeugdbeschermers, gezinscoaches, videohometrainers en groepsleiders. Om hen te ondersteunen bij de uitoefening van hun vak heeft het Nederlands Jeugdinstituut het ‘Actieplan professionalisering in de jeugdzorg’ gecoördineerd. Dat heeft onder andere geleid tot een beroepscode, tuchtrecht, een databank met mogelijkheden voor bij- en nascholing, en het nieuwe ‘uitstroomprofiel jeugdzorgwerker’ bij hbo- opleidingen. (Bron: Nederlands Jeugdinstituut, dossier: professionalisering in de jeugdzorg).

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.