Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is de brancheorganisatie van ziekenhuizen; de aanbieders van een samenhangend pakket van medisch-specialistische zorg.

Het betreft algemene ziekenhuizen en categorale (bijv. kankercentra, radiotherapeutische instituten en revalidatiecentra). De NVZ werkt aan de collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en economische belangen van de leden. De nadruk ligt op voorwaardenscheppende kanten door beleidsontwikkeling, lobby en overleg met relevante partijen. Daarnaast verstrekt de NVZ informatie en advies en belegt de vereniging discussiebijeenkomsten.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.