Netwerk Ethiekdocenten

Het netwerk is met name bedoeld voor docenten ethiek aan universiteiten en HBO’s.

…wil het makkelijker maken om collega’s te leren kennen en te ontmoeten.
…wil uitwisseling van producten en ideeën vergemakkelijken.
…wil een middel zijn om deelnemers op de hoogte te houden van (inter)nationale ontwikkelingen (artikelen, boeken, onderzoek, conferenties ed)
…wil het makkelijker maken om gezamenlijke projecten te ontwikkelen of gezamenlijk onderzoek te doen
…wil een afspiegeling zijn van de stand van zaken op het gebied van (beroeps)ethiek educatie in Nederland
…wil de beroepsgroep in het buitenland representeren.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.