PGD Nederland (preïmplantatie genetische diagnostiek)

Het academisch ziekenhuis Maastricht, vergunninghouder PGD en de PGD-transportcentra UMC Utrecht en UMC Groningen hebben zich verenigd in PGD Nederland.

Zij streven samen naar een optimale zorg voor de paren die te maken hebben met PGD. Dit gebeurt onder andere door afstemming van de werkwijze, het vastleggen daarvan in richtlijnen en protocollen, door zeer geregeld overleg en een actief kwaliteitsbeleid.

De coördinatie van PGD Nederland en de verantwoordelijkheid voor het beleid liggen in het academisch ziekenhuis Maastricht, de vergunninghouder van PGD. De dagelijkse coördinatie berust daar bij de medisch coördinator PGD. Deze wordt daarbij actief ondersteund door de leden van de werkgroep PGD azM.

In deze multidisciplinaire werkgroep hebben zitting: genetici, gynaecologen, ethici en analisten. Daarnaast zijn er diverse specialisten als consulent betrokken zoals psychologen, oncologen, cardiologen en neurologen. In het UMCU en het UMCG zijn eveneens multidisciplinaire teams actief in de zorg voor de PGD-patiënten.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.