Raad voor de Journalistiek

Categorie: Overige

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie, waar men terechtkan met klachten over journalistieke activiteiten.

De Raad is een orgaan van zelfregulering voor de media, wat inhoudt dat wat aanvaardbaar is zich ook uitstrekt buiten het domein van de gezondheidszorg.

Een voorbeeld van een klacht stamt uit 2009. Op een uitzending van het tv-programma Zembla reageerde de Gezondheidsraad per brief: de commissieleden zijn onafhankelijk en deskundig en staan niet op de pay-roll van organisaties of bedrijven die een belang hebben bij een vaccinatie tegen HPV.

Farmaceut GlaxoSmith- Kline diende ook bij een klacht. De uitzending zou ‘vooringenomen, tendentieus, eenzijdig en onjuist’ zijn, met onjuist gebruik van bronnen. De Raad voor de Journalistiek meende overigens dat de uitzending een voldoende genuanceerd beeld van het vraagstuk geeft en dat de kijker voldoende de ruimte wordt geboden de verschafte informatie te wegen, en voldoet aan de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid (zie: www.rvdj.nl/2009/5).

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.