Stichting Agora

Categorie: Overige

Stichtng Agora is het landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg.

Stichting Agora is opgericht om op landelijk niveau afstemming, uitwisseling en een goede informatievoorziening te stimuleren ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de palliatieve zorg. Dat kan gaan over deskundigheidsbevordering, visievorming, kwaliteitsverbetering, onderzoek, ethiek en een veelheid van andere onderwerpen. Palliatieve zorg omvat immers vele terreinen en de ontwikkelingen in Nederland gaan snel. Een marktplaats moet goede faciliteiten bieden, maar geen invloed uitoefenen op wat in de kraampjes wordt aangeboden.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.