Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN)

De Vereniging van Ethici in Nederland werd in 1970 opgericht op initiatief van prof.dr. H.J. Heering, destijds hoogleraar in de godsdienstwijsbegeerte en ethiek in Leiden.

Tot haar doelstellingen behoorde in de eerste plaats de ontwikkeling van het vak ethiek, zowel binnen als buiten de universiteit, speciaal met het oog op de snelle en ingrijpende ontwikkelingen in wetenschap en samenleving. Een andere doelstelling was de bevordering van het onderling contact van de Nederlandse ethici ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuigingen.

Tegenwoordig functioneert de vereniging als de ontmoetingsplaats van ethici in Nederland. Kenmerkend voor de VvEN is dat ze een breed perspectief op ethiek inneemt. Zo wordt er aandacht besteed aan toegepast-ethische thema’s uit bijvoorbeeld de gezondheids-, milieu- en bedrijfsethiek. Maar daarnaast komen ook fundamenteel-filosofische en -theologische ethische vraagstukken aan de orde, zoals bijvoorbeeld de fundering van moraal en de verhouding tussen moraal en levensbeschouwing.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.