Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

De V&VN behartigt als koepelorganisatie de belangen van de aangesloten beroepsorganisaties, en is daarmee spreekbuis, aanspreekpunt en platform voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep.

De V&VN heeft een Commissie Ethiek. De Commissie Ethiek adviseert het V&VN-bestuur over ethische zaken waarmee verpleegkundigen en verzorgenden bij de uitoefening van hun beroep worden geconfronteerd.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.