Waardenweb.nl

Categorie: Overige

Waardenweb.nl is een onderwijsinstrument dat artsen in opleiding uitnodigt bij ethische vragen stil te staan.

Beeldende opdrachten stimuleren de gebruiker op een speelse manier, over dit soort vragen na te denken. Eigen opvattingen worden, aan de hand van eigen casuïstiek, op interactieve wijze zichtbaar. Uitdraaien van de opdrachten worden verder besproken in het onderwijs.

Waardenweb.nl is zelfstandig te gebruiken door docenten en opleiders op het gebied van medische ethiek en/of professioneel gedrag. Een onderwijshandleiding is op aanvraag beschikbaar. Waardenweb is ontwikkeld vanuit het AMC, afdeling Huisartsgeneeskunde AMC, sectie Medische ethiek.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.