Privacy

Persoonsgegevens die u op ceg.nl opgeeft, gebruikt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Daarmee voldoet het CEG aan de privacywetgeving.

Als u een publicatie of de CEG-nieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres. Het CEG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Het CEG zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

U kunt contact opnemen met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid om te vragen welke gegevens deze van u heeft. U kunt vragen om aanpassing of verwijdering van die gegevens.

Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.