Dr. P.J. (Philip) Nickel

Dr. P.J. (Philip) Nickel

Dr. Philip J. Nickel studeerde filosofie aan de University of Colorado en de University of California, Los Angeles. In 2002 is hij gepromoveerd op het gebied van ethiek en epistemologie (Moral Dependence: Reliance on Moral Testimony).

Loopbaan

Van 2002 tot 2008 werkte Nickel als Assistant Professor aan de University of California, Irvine aan de faculteit Humanities en aan de faculteit Biological Sciences. Sinds 2008 is hij werkzaam aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij sinds 2018 universitair hoofddocent is. Hij is onderzoeker in de NWO-gefinancierde projecten Mobile Support Systems for Behavior Change en ESDiT (Ethics of Socially Disruptive Technologies). Ook is hij lid van de commissies onderzoeksethiek van de TU Eindhoven en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.