Mr. A.W. (Ageeth) Ouwehand

Mr. A.W. (Ageeth) Ouwehand

Ageeth Ouwehand heeft onder meer de opleiding HBO-V gevolgd en rechten gestudeerd. Sinds 1985 is zij werkzaam in verschillende sectoren van de gezondheidszorg, zoals het ziekenhuis, de gehandicapten- en ouderenzorg

Ouwehand is thans bestuurder van Beweging 3.0, een organisatie gericht op ouderen en welzijn. Daarnaast is zij als commissaris lid van de Raad van Toezicht van woningbouwvereniging De Sleutels te Leiden en bestuursvoorzitter van VPTZ Nederland.

Haar belangstelling gaat uit naar op welke wijze de samenleving in het algemeen en de gezondheidszorg in het bijzonder zodanig vorm en inhoud kan krijgen dat goed en verantwoord tegemoetgekomen wordt aan de behoefte van individuele (kwetsbare) burgers en tegelijkertijd het algemeen maatschappelijk belang wordt gediend.

Vanuit haar brede praktijkervaring van professional tot bestuurder levert zij een bijdrage aan de CEG-commissie.