P. (Paulus) Lips MPhil

P. (Paulus) Lips MPhil

Paulus Lips is huisarts in Amsterdam. Daarnaast voltooide hij in 2009 zijn master filosofie. In de jaren erna was hij betrokken bij verschillende onderzoeken naar ‘wicked problems’ in de medische sector, complexe vraagstukken met een grote normatieve en wetenschappelijke onzekerheid.

Sinds 2013 is hij secretaris bij de Landelijke Huisartsvereniging en zet hij zich in voor een gezonde ontwikkeling van de huisartsenzorg. Hiij publiceerde op het gebied van de wijsgerige ethiek, rechtsfilosofie en politieke filosofie, sinds 1991 ook op het gebied van de medische ethiek. Centrale thema’s: orgaandonatie, kwesties bij het levenseinde.

Hij is mede auteur van het CEG signalement (CEG 2007) Passend bewijs. Ethische vragen bij het gebruik van evidence in het zorgbeleid.