Anne Rotteveel

Anne Rotteveel

Functie
Stafmedewerker
Telefoonnummer
06-10409913
E-mailadres
a.rotteveel@gr.nl

Anne Rotteveel werkt sinds 2022 als stafmedewerker bij de Gezondheidsraad en sinds 2023 bij het CEG. Hiernaast werkt ze als docent/onderzoeker Ethiek aan de Aeres Hogeschool. Anne verbindt graag de praktijk, het doen en de reflectie. Ze is erg geïnteresseerd in de invloed van nieuwe technologieën, en andere ontwikkelingen die raken aan de vraag wat het is om mens te zijn. Maar ook in het verkennen en ontwikkelen van nieuwe vormen en methoden voor ethische reflectie, en bijvoorbeeld de rol die kunst hierin kan spelen. 

Loopbaan

Anne behaalde haar bachelor Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit Utrecht en de bachelor Gezondheid en Leven, met de specialisaties Gezondheidswetenschappen en Biomedische Wetenschappen, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze werkte een jaar als redacteur bij de KRO-NCRV, en volgde daarna de masters Health Sciences en Philosophy, Bioethics and Health aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast volgde ze vakken bij de Universiteit voor Humanistiek en heeft ze aan de Gerrit Rietveld Academie gestudeerd. Voor haar masterscripties deed zij actieonderzoek naar het vormgeven van gemeentebeleid vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid, en onderzocht ze de invloed van instrumentalisering van het lichaam door self-tracking in het kader van de maakbare samenleving.  

Deze quote van Maurice Merleau-Ponty inspireert mij: Echte filosofie bestaat in opnieuw leren om naar de wereld te kijken...Wie de dingen, de verschijnselen, opnieuw leert zien, zal zich opnieuw verwonderen.