L.E. (Lotte) Welling MA

L.E. (Lotte) Welling MA

Functie
Stafmedewerker
Telefoonnummer
070 - 340 5060
E-mailadres
le.welling@raadrvs.nl

Lotte Welling werkt sinds 2019 als stafmedewerker bij het CEG en als adviseur bij de Raad Voor Volksgezondheid & Samenleving. Lotte draagt graag bij aan het verhelderen van nieuwe ethische vraagstukken als gevolg van ontwikkelingen binnen de zorg en biomedisch onderzoek. Lotte vindt het daarbij niet alleen zaak om te signaleren welke mogelijke waarden in het geding zijn, maar ook hoe nieuwe ontwikkelingen bepaalde waarden juist kunnen versterken.

Ik bewonder Iris Marion Young om de wijze waarop zij onder woorden heeft gebracht wat structurele ongelijkheid betekent. Haar werk heeft mijn blik op het concept van rechtvaardigheid uitgedaagd en verbreed. 

Loopbaan

Lotte behaalde haar bachelor Psychologie cum laude aan de Universiteit Utrecht, met een specialisatie in Sociale Psychologie. Na haar stage bij de RVS studeerde zij in 2020 cum laude af voor de master Applied Ethics. Voor haar masterscriptie deed zij onderzoek naar de concepten autonomie, kwetsbaarheid en rechtvaardigheid in relatie tot de Wmo (2015).

CEG-publicaties