Mr. dr. R.E. (Rachèl) van Hellemondt

Mr. dr. R.E. (Rachèl) van Hellemondt

Functie
Coördinator CEG en wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad
Telefoonnummer
070 340 5060
E-mailadres
re.v.hellemondt@gr.nl

Rachèl van Hellemondt (1971) is in Castricum en Amsterdam opgeleid tot verpleegkundige. Na haar diplomering werkte zij voornamelijk in de (kinder- en jeugd)pychiatrie. Daarna werkte zij in de jeugdhulpverlening (Bureau Jeugdzorg/ Pleegzorg).

Rachèl studeerde rechtsgeleerdheid in Leiden (2008). Alwaar ze in april 2014 promoveerde op het juridisch kader rond genetische screening. Tijdens haar promotieonderzoek maakte zij deel uit van de onderzoeksgroep die de thematische wetsevaluatie zelfbeschikking in de zorg uitvoerde.

Zij werkt als coördinator CEG en wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad. Ze is als secretaris verbonden aan de vaste commissie ethiek en recht en de Commissie bevolkingsonderzoek.