Waarom een CEG?

De snelle ontwikkelingen op het terrein van de geneeskunde en de biologie kunnen aanleiding geven tot ethische vragen: “mag alles wat kan”? Daarnaast leiden budgettaire beperkingen tot de vraag wat een rechtvaardige verdeling van middelen is.

Opvattingen over kwesties als deze lopen vaak sterk uiteen. Om een effectief beleid te kunnen voeren, is het nodig de vragen goed te inventariseren en de samenleving te betrekken bij het formuleren van antwoorden. Alleen op die manier kan de overheid voldoen aan haar grondwettelijk vastgelegde zorgplicht.

De zorgplicht van de overheid

De overheid heeft een zorgplicht, die is vastgelegd in artikel 22 van de Grondwet. Daarin staat: “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”. Met ‘bevordering’ wordt ook ‘bescherming’ bedoeld tegen bijvoorbeeld dreigende gevaren.