Wat doet het CEG?

Het CEG heeft de volgende taken:

  • Signaleren en rapporteren
  • Informeren en verwijzen
  • Netwerken en afstemmen

Signaleren en rapporteren

Het CEG signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en de samenleving die vanuit ethisch perspectief van belang zijn voor het volksgezondheidsbeleid. Het CEG rapporteert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdig hierover. Het kan daarbij gaan om ethische aspecten van medische behandelingen, de zorgpraktijk, gezond gedrag, voeding en milieu. De complete lijst van CEG-signalementen is te vinden bij Documenten.

Informeren en verwijzen

Het CEG informeert professionals, beleidsmakers en belangstellenden over zaken die met ethiek en gezondheid te maken hebben. De website van het CEG is hiervoor het medium. Op deze website stelt het CEG veel informatie beschikbaar over specifieke onderwerpen, wetgeving, organisaties en instituten op het gebied van ethiek en gezondheid. Ook is er een agenda van congressen en andere publieke bijeenkomsten te vinden.

Netwerken en afstemmen

In verband met de signalerings-, informatie- en verwijstaak onderhoudt het CEG contacten met organisaties en deskundigen op het gebied van ethiek en gezondheid in binnen- en buitenland.